Bộ 85 水 thủy [8, 11] U+6DEE
Show stroke order hoài
 huái
◼ (Danh) Sông Hoài , phát nguyên ở Hà Nam, chảy qua ba tỉnh Hà Nam, An Huy và Giang Tô. § Cũng gọi là Hoài thủy .