Bộ 113 示 thị [8, 13] U+797A
Show stroke order
 qí
◼ (Danh) Sự yên vui thư thái. § Lời chúc tụng thường dùng cuối thư từ.
◼ (Hình) Tốt lành.