Bộ 115 禾 hòa [5, 10] U+79E6
Show stroke order tần
 qín
◼ (Danh) Triều đại nhà Tần (248-207, trước T.L.). Tần Thủy Hoàng diệt cả sáu nước thay nhà Chu làm vua gọi là nhà Tần.
◼ (Danh) Tên gọi tắt của tỉnh Thiểm Tây 西.
◼ (Danh) Họ Tần.