Bộ 120 糸 mịch [9, 15] U+7DD7
Show stroke order tương
 xiāng
◼ (Danh) Lụa vàng nhạt. § Ngày xưa hay dùng để đựng sách hay bao sách, nên gọi sách vở quý báu là phiếu tương hay kiêm tương . ◇Quan Hán Khanh : Độc tận phiếu tương vạn quyển thư (Đậu nga oan ) Đọc hết sách quý cả vạn cuốn.
◼ (Hình) Vàng nhạt. ◇Nhạc phủ thi tập : Tương khỉ vi hạ quần, Tử khỉ vi thượng nhu , (Mạch thượng tang ) Lụa vàng nhạt làm váy, Lụa tía làm áo ngắn.