Bộ 120 糸 mịch [10, 16] U+7E11
Show stroke order kiêm
 jiān
◼ (Danh) Lụa nhũn, lụa mịn. § Ngày xưa dùng để viết hay vẽ. ◎Như: kiêm tương lụa mịn dùng để viết, thường mượn chỉ sách vở, kiêm tố lụa mịn trắng dùng cho thư họa. ◇Hoài Nam Tử : Kiêm chi tính hoàng, nhiễm chi dĩ đan tắc xích , (Tề tục ) Bản chất của lụa mịn có màu vàng, đem nhuộm đỏ thì sẽ đỏ.