Bộ 142 虫 trùng [11, 17] U+87BF
Show stroke order tương
 jiāng
◼ (Danh) Hàn tương một loài côn trùng giống như ve sầu nhưng nhỏ hơn. § Còn có tên là hàn điêu . ◇Lục Du : Khởi kì mã thượng phá tặc thủ, Nga thi thường tác hàn tương minh , (Trường ca hành ) Sao không cưỡi ngựa phá quân giặc, Mà cứ mãi ngâm thơ làm ve sầu.