Bộ 187 馬 mã [11, 21] U+9A42
Show stroke order tham
 cān
◼ (Danh) Con ngựa đóng kèm bên xe.
◼ (Danh) Kẻ ngồi bên xe. ◇Hàn Phi Tử : Trí Bá xuất, Ngụy Tuyên Tử ngự, Hàn Khang Tử vi tham thừa , , (Nan tam ) Trí Bá ra ngoài, Ngụy Tuyên Tử đánh xe, Hàn Khang Tử làm tham thừa ngồi bên xe.
◼ (Động) Cưỡi. ◇Khuất Nguyên : Giá thanh cầu hề tham bạch li, ngô dữ Trùng Hoa du hề Dao chi Phố , (Cửu chương , Thiệp giang ) Ngự con rồng xanh hề cưỡi con li trắng, ta cùng ông Trùng Hoa dạo chơi miền Dao Phố.