Bộ 196 鳥 điểu [7, 18] U+9D5D
Show stroke order nga
 é
◼ (Danh) Ngan, ngỗng. ◎Như: thương nga giống ngỗng đen.
1. [鵝鸛] nga quán