Bộ 5 乙 ất [6, 7] U+4E71
20081.gif
Show stroke order loạn
 luàn
♦ Dùng như chữ loạn .