Bộ 8 亠 đầu [4, 6] U+4EA5
20133.gif
Show stroke order hợi
 hài
♦ (Danh) Chi Hợi , chi cuối cùng trong mười hai địa chi .
♦ (Danh) Từ chín giờ đến mười một đêm gọi là giờ Hợi.
♦ (Danh) Chữ dùng để xếp thứ tự, thứ mười hai gọi là Hợi.
♦ (Danh) Họ Hợi.