Bộ 9 人 nhân [5, 7] U+4F60
20320.svg
Show stroke order nhĩ, nễ
 nǐ
♦ (Đại) Đại từ nhân xưng ngôi thứ hai (số ít và số nhiều): anh, chị, ông, bà, ngươi, mày, mi, cậu, bác, con, cháu, các người, v.v.