Bộ 9 人 nhân [8, 10] U+4FFA
20474.svg
Show stroke order yêm
 ǎn
♦ (Đại) Ta đây, tôi. ◇Tây sương kí 西: Yêm đáo na lí tẩu nhất tao tiện hồi lai dã 便 (Đệ nhất bổn , Đệ nhất chiết) Ta sang chơi bên ấy một lát.