Bộ 13 冂 quynh [2, 4] U+5185
20869.gif
Show stroke order nội, nạp
 nèi
♦ Giản thể của chữ .