Bộ 15 冫 băng [8, 10] U+51C8
Show stroke order tịnh
 jìng
♦ Tục dùng như chữ .