Bộ 38 女 nữ [5, 8] U+59BE
22974.svg
Show stroke order thiếp
 qiè
♦ (Danh) Nàng hầu, vợ lẽ. § Ghi chú: Tục gọi là di thái thái , tiểu lão bà . ◎Như: tam thê tứ thiếp lắm vợ nhiều nàng hầu.
♦ (Danh) Tiếng con gái tự xưng nhún mình. ◎Như: thiếp bản nho gia nữ em vốn là con gái nhà học trò.