Bộ 38 女 nữ [6, 9] U+59DC
23004.svg
Show stroke order khương
 jiāng
♦ (Danh) Họ Khương .
1. [姜子牙] khương tử nha