Bộ 38 女 nữ [8, 11] U+5A40
Show stroke order a
 ē
♦ (Hình) A na nhẹ nhàng, thướt tha, mềm mại, xinh xắn. § Cũng viết là hay là . ◇Tào Thực : Hoa dong a na, Lệnh ngã vong xan , (Lạc thần phú ) Vẻ hoa xinh xắn, Khiến ta quên ăn.