Bộ 38 女 nữ [11, 14] U+5AE6
Show stroke order thường
 cháng
♦ (Danh) Thường Nga : xem Hằng Nga .