Bộ 39 子 tử [19, 22] U+5B7F
孿Show stroke order loan
 luán
♦ (Danh) Bào thai sinh đôi.
♦ (Hình) Sinh đôi. ◎Như: loan tử 孿 con sinh đôi.