Bộ 40 宀 miên [9, 12] U+5BD0
23504.svg
Show stroke order mị
 mèi
♦ (Động) Ngủ. ◇Tào Phi : Triển chuyển bất năng mị, Phi y khởi bàng hoàng , (Tạp thi ) Trằn trọc không ngủ được, Khoác áo dậy bàng hoàng.