Bộ 49 己 kỉ [0, 3] U+5DF3
24051.gif
Show stroke order tị
 sì
♦ (Danh) Chi Tị, chi thứ sáu trong mười hai chi.
♦ (Danh) Tị thì : từ chín giờ sáng đến mười một giờ trưa.
♦ (Danh) Tuần đầu tháng ba âm lịch gọi là ngày thượng Tị . Tục nước Trịnh cứ ngày ấy làm lễ cầu mát.