Bộ 53 广 nghiễm [4, 7] U+5E87
24199.svg
Show stroke order
 bì
♦ (Động) Che chở. ◎Như: tí hộ che chở giúp giữ cho. ◇Thủy hử truyện : Thần minh tí hữu, cải nhật lai thiêu chỉ tiền , (Đệ thập hồi) (Xin) thần minh phù hộ, bữa khác sẽ lại (cúng) đốt tiền giấy.