Bộ 53 广 nghiễm [12, 15] U+5EE1
Show stroke order vũ, vu
 wǔ,  wú
♦ (Danh) Phòng ở hai bên phòng chính. ◇An Nam Chí Lược : Nội quan liêu tọa tây bàng tiểu điện, ngoại quan liêu tọa lưỡng vũ, ẩm yến, bô thì sảo xuất 西殿, , , (Phong tục ) Các quan nội thần ngồi tiểu điện phía tây, các quan ngoại thần ngồi hai bên dãy nhà, ăn tiệc, quá trưa đi ra.
♦ (Danh) Phiếm chỉ phòng ốc.