Bộ 61 心 tâm [8, 12] U+60E7
24807.gif
Show stroke order cụ
 jù
♦ Như chữ cụ .
♦ Giản thể của chữ .