Bộ 61 心 tâm [9, 12] U+60F0
24816.svg
Show stroke order nọa
 duò
♦ (Hình) Lười biếng. ◎Như: nọa tính tính lười, du nọa lười biếng ham chơi, không chịu làm ăn.
♦ (Hình) Uể oải, mệt mỏi. ◇Liêu trai chí dị : Nữ lang từ dĩ khốn nọa (Cát Cân ) Thiếu nữ từ chối, lấy cớ vì mệt mỏi.