Bộ 62 戈 qua [11, 15] U+622E
Show stroke order lục
 lù
♦ (Động) Giết, phanh xác. ◎Như: thảm tao đồ lục chém giết thảm khốc.
♦ (Động) Sỉ nhục, làm nhục. § Thông lục .
♦ (Động) Hợp lại, chung sức. ◎Như: lục lực cùng chung sức. ◇Sử Kí : Thần dữ Tướng quân lục lực nhi công Tần (Hạng Vũ bổn kỉ ) Thần cùng với Tướng quân chung sức đánh Tần.