Bộ 64 手 thủ [6, 9] U+62F4
25332.gif
Show stroke order thuyên
 shuān
♦ (Động) Buộc, cột. ◎Như: thuyên mã buộc ngựa. ◇Thủy hử truyện : Bả mã thuyên tại liễu thụ thượng (Đệ nhị hồi) Buộc ngựa vào cây liễu.
♦ (Danh) Then cửa. ◇Thủy hử truyện : Môn tử chỉ đắc niệp cước niệp thủ, bả thuyên duệ liễu, phi dã tự thiểm nhập phòng lí đóa liễu , , (Đệ tứ hồi) Những người gác cổng hớt hải rón rén kéo then, chạy như bay trốn vào trong phòng.