Bộ 66 攴 phác [7, 11] U+654E
Show stroke order giáo, giao
 jiào,  jiāo
♦ Như chữ .