Bộ 70 方 phương [14, 18] U+65DB
Show stroke order phan
 fān
♦ (Danh) Lá phướn, thứ cờ dài, hẹp và rủ xuống.
♦ (Danh) Phiếm chỉ cờ xí. ◇Lưu Vũ Tích : Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để, Nhất phiến hàng phan xuất Thạch Đầu , (Tây Tái san hoài cổ 西) (Quân Ngô đặt) nghìn tầm xích sắt chìm ở đáy sông, (Nhưng tướng quân đã thắng trận), một lá cờ hàng (của quân địch) ló ra ở thành Thạch Đầu.
♦ § Cũng viết là phiên .