Bộ 72 日 nhật [2, 6] U+65ED
26093.gif
Show stroke order húc
 xù
♦ (Danh) Bóng sáng mặt trời mới mọc. ◎Như: húc nhật mặt trời mới mọc. § Cũng như sơ nhật . ◇Liêu trai chí dị : Ẩu từ dục khứ. Phu phụ cộng vãn chi, chí khấp hạ. Ẩu diệc toại chỉ. Húc đán hậu chi, dĩ yểu hĩ . , . . , (Vương Thành ) Bà cụ từ biệt muốn ra đi. Vợ chồng cùng níu kéo đến phát khóc. Bà cụ mới thôi. Sáng hôm sau sang hầu thì bà cụ đã biến mất.
♦ (Danh) Thê Húc tên cầu ở Hồ Gươm, Hà Nội.