Bộ 75 木 mộc [5, 9] U+67FF
26623.gif
Show stroke order thị
 shì
♦ (Danh) Cây hồng (latin Diospyros kaki), quả gọi là thị tử (tiếng Anh: persimmon hoặc kaki) ăn được, gỗ dùng làm khí cụ.