Bộ 75 木 mộc [6, 10] U+683D
26685.gif
Show stroke order tài, tải
 zāi,  zài
♦ (Động) Trồng (cây cỏ). ◇Cổ huấn Hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm , Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở, vô tâm cấy liễu liễu thành rừng (rợp bóng).
♦ (Động) Cắm. ◎Như: tài nha xoát cắm lông bàn chải.
♦ (Động) Ngã xuống. ◇Hồng Lâu Mộng : Chỉ kiến Đại Ngọc thân tử vãng tiền nhất tài, oa đích nhất thanh , (Đệ cửu thập lục hồi) Thì thấy Đại Ngọc ngã xấp xuống, oẹ một tiếng.
♦ (Danh) Cây giống, thực vật còn non. ◎Như: đào tài cây đào non, thụ tài cây giống.
♦ Một âm là tải. (Danh) Tấm ván dài để đắp tường. ◇Tả truyện : Sở vi Thái, lí nhi tải , Nước Sở vây nước Thái, gác ván đắp tường dài cả dặm.