Bộ 75 木 mộc [9, 13] U+6960
26976.svg
Show stroke order nam
 nán
♦ (Danh) Cây nam, thân cao hơn mười trượng, lá dài hình bầu dục, hoa xanh lục nhạt, quả đen, gỗ chắc và thơm, dùng làm cột nhà rất tốt. § Cũng viết là nam .