Bộ 79 殳 thù [9, 13] U+6BC0
27584.svg
Show stroke order hủy
 huǐ,  huì
♦ (Động) Phá bỏ, phá hoại. ◎Như: hủy hoại phá hư, hủy diệt phá bỏ.
♦ (Động) Chê, diễu, mỉa mai, phỉ báng. ◎Như: hủy mạ chê mắng, hủy dự tham bán nửa chê nửa khen. ◇Luận Ngữ : Ngô chi ư nhân dã, thùy hủy thùy dự? , (Vệ Linh Công ) Ta đối với người, có chê ai có khen ai đâu?
♦ (Động) Đau thương hết sức (đến gầy yếu cả người). ◇Tân Đường Thư : (Trương Chí Khoan) cư phụ tang nhi hủy, châu lí xưng chi (), (Hiếu hữu truyện ) (Trương Chí Khoan) để tang cha, đau thương hết sức, xóm làng đều khen ngợi.
♦ (Động) Cầu cúng trừ vạ.
1. [毀謗] hủy báng 2. [墜毀] trụy hủy