Bộ 85 水 thủy [3, 6] U+6C5D
27741.svg
Show stroke order nhữ
 rǔ
♦ (Đại) Nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai: mày, chúng mày, ngươi, anh, chị, v.v. § Cũng viết là . ◇Nguyễn Du : Cùng đồ liên nhữ dao tương kiến (Quỳnh Hải nguyên tiêu ) Đường cùng thương mày từ xa nhìn thấy nhau.
♦ (Danh) Sông Nhữ.
♦ (Danh) Họ Nhữ.