Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E2D
28205.svg
Show stroke order vị
 wèi
♦ (Danh) Sông Vị, tức Vị hà hay Vị thủy , thuộc tỉnh Cam Túc .