Bộ 85 水 thủy [12, 15] U+6F8E
Show stroke order bành
 péng,  pēng
♦ (Hình) § Xem bành phái .
1. [澎湃] bành phái