Bộ 85 水 thủy [17, 20] U+7032
Show stroke order liễm
 liàn
♦ § Xem chữ liễm .