Bộ 85 水 thủy [28, 31] U+7069
Show stroke order liễm, diễm
 yàn
♦ (Hình) Liễm liễm nước động sóng sánh.
♦ Còn đọc là diễm. (Động) Liễm diễm sóng nước lóng lánh. ◇Tô Thức : Thủy quang liễm diễm tình phương hảo (Ẩm hồ thượng sơ tình hậu vũ ) Mặt nước sáng lóng lánh, mưa vừa tạnh, trông càng đẹp.