Bộ 86 火 hỏa [12, 16] U+71C4
29124.gif
Show stroke order diễm
 yàn
♦ Cũng như diễm .