Bộ 86 火 hỏa [14, 18] U+71FB
29179.svg
Show stroke order huân
 xūn
♦ Tục dùng như chữ huân .