Bộ 96 玉 ngọc [12, 16] U+749F
Show stroke order cảnh
 jǐng
♦ (Danh) Vẻ sáng đẹp của ngọc.