Bộ 104 疒 nạch [8, 13] U+75F4
30196.gif
Show stroke order si
 chī
♦ Tục dùng như chữ si .