Bộ 104 疒 nạch [10, 15] U+761C
Show stroke order tức
 xí
♦ (Danh) Tức nhục bướu thịt thừa.