Bộ 123 羊 dương [5, 11] U+7740
30528.svg
Show stroke order trứ, trước, trữ
 zháo,  zhe,  zhāo,  zhuó
♦ Giản thể của chữ .