Bộ 112 石 thạch [7, 12] U+786E
30830.gif
Show stroke order xác
 què
♦ Cũng như chữ xác .
♦ Giản thể của chữ .