Bộ 113 示 thị [8, 13] U+797A
31098.svg
Show stroke order
 qí
♦ (Danh) Sự yên vui thư thái. § Lời chúc tụng thường dùng cuối thư từ.
♦ (Hình) Tốt lành.