Bộ 114 禸 nhựu [4, 9] U+79B9
31161.svg
Show stroke order
 yǔ
♦ (Danh) Vua nhà Hạ .
♦ (Danh) Họ .