Bộ 118 竹 trúc [6, 12] U+7B4D
31565.svg
Show stroke order duẩn, tấn
 sǔn
♦ (Danh) Măng tre. ◇Lỗ Tấn : Kháo tây tường thị trúc tùng, hạ diện hứa đa duẩn 西, (A Q chánh truyện Q) Sát bên tường phía tây là bụi tre, ở dưới có nhiều măng.
♦ (Danh) Xà ngang để treo chuông, khánh.
♦ (Danh) Vật có hình trạng như măng. ◎Như: thạch duẩn thạch nhũ.
♦ (Danh) Ngàm gỗ để cho vào mộng. Thông chuẩn .
♦ (Hình) Non (tiếng địa phương bắc Trung Quốc). ◎Như: duẩn kê gà giò, duẩn áp vịt non.
♦ Một âm là tấn. (Danh) Xe bằng trúc.