Bộ 120 糸 mịch [8, 14] U+7DB5
Show stroke order thải
 cǎi
♦ (Danh) Tơ màu, lụa nhiều màu sắc.